نوع عیب علت خرابی
روشن نشدن خودرو ١- سوییچ اینرسی: ممکن است در اثر ضربه شدید به خودرو (مانند دست انداز) عمل کرده باشد.
۲- سنسور دور موتور ممکن است خراب باشد یا براده به نوک آن چسبیده باشد.
٣- پمپ بنزین (فیوز، سیم کشی و پمپ بنزین)
۴- رله اصلی دوبل: در این حالت چراغ چک پشت آمپر نداریم، ولی اگر رله بنزین ایراد داشته باشد چراغ چک داریم.
۵ – گیرکردن شافت استپر موتور
۶- با دیاگ چک شود دمای آب چند درجه است. (مثلا اگر ۴۴ – یا ۲۱۵ + را نشان دهد فشنگی آب یا سیم کشی ایراد دارد.)
۷- در خودروهای پیکان و RD سنسور
MAP ۸- باتری
۹- قطع شدن تغذیه ECU : در این حالت نیز چراغ چک پشت آمپر خاموش است. باتوجه به نقشه، مسیر ولتاژ ۱۲ ولت و سوییچ باز را چک کنید
خودرو در هنگام صبح با استارت زیاد روشن می شود اگر زیاد گاز داده شود خاموش می شود. سنسور مپ MAP
خودرو درهنگام صبح با استارت اول روشن نمیشود اما دربقیه اوقات فورا روشن می شود. فشنگی یا سنسور دمای آب
خودرو در هوای سرد روشن نمی شود. فشنگی یا سنسور دمای آب
خودرو در هوای سرد مثل صبح ها به محض روشن شدن خاموش میشود به معنای دیگر ساسات نمی کند و باید پا روی پدال نگه داشته شود. ۱- استپر موتور (ممكن است نوک آن کثیف شده باشد یا شفت آن بر اثر انبساط و انقباض گیر کرده باشد) استپر را تمیز کرده و چند قطره به انتهای شفت روغن بزنید.)
۲- گرم کن هوزینگ دریچه گاز
۳- سنسور دمای آب
خودرو به صورت نیمه کامل روشن می شود و بارها کردن سوییچ دوباره خاموش می شود. خراب شدن و نیم سوز شدن کویل
روشن نشدن خودرو در هنگام استارت گرم (یعنی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بعد از خاموش شدن موتور در تابستان) سنسور دور موتور ایراد دارد (این سنسور در اثر گرما زیاد کیفیت خود را از دست داده است) یا براده های نوک آن تمیز شود.
بد روشن شدن خودرو در آب و هوای سرد سنسور دمای آب
خودرو در هنگام روشن شدن دچار خام سوزی می شود. سنسور اکسیژن خراب است (گرم کن آن کار نمی کند.)
خاموش شدن خودرو در دور آرام ١- گیر کردن شافت استپر موتور
۲- دریچه گاز
خاموش شدن خودرو در اثر ضربه مانند دست انداز یا تصادف سوییچ اینرسی عمل کرده است.
با ایجاد بار اضافی در دور آرام، موتور دچار لرش یا خاموش می شود. ۱- استپر موتور
۲- اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد باید ECU را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید .
با چرخاندن فرمان هیدرولیک در دور آرام، موتور دچار لرزش یا خاموش میشود. ۱- سنسور فشار فرمان هیدرولیک
۲- استپر موتور
۳- اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد باید ECU را باز کرده و ای سی مربوط به استپر را تعویض کنید.
خاموش شدن موتور در بعضی اوقات هنگام کاهش سرعت و زمانی که دنده درگیر است. (به خصوص پشت چراغ قرمز) سنسور سرعت خودرو (فیوز و سیم کشی چک شود.)
خاموش شدن (کپ کردن ماشین به خصوص در زمان رها کردن ناگهانی پدال ۱۔ خرابی استپر موتور
۲- اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد باید ECU را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید.
در هنگام خاموش کردن، موتور لرزش دارد. سنسور مپ MAP
ایجاد حالت CUT OFF قبل از رسیدن دور موتور به رد لاین (مثلا دور موتور به سه هزار نمی رسد.) ۱- سنسور دور موتور
۲- ممکن است فاصله بین سنسور دور موتور با دنده کم شده باشد. (با یک واشر نسوز یک یا دو میل بین سنسور و بدنه فاصله را زیاد کنید.)

منبع: هفته نامه ایران خودرو