یکی از ویژگیهای یک کمپین بازاریابی حسی موفق این است که بتواند مخاطبان خود را به نشان دادن واکنشی خاص وادار کند. نیسان در تازه ترین کمپین بازاریابی حسی خود بخوبی به این عنصر بازاریابی توجه کرد.

نیسان که معروف به اجرای کمپینهای بسیار دقیق و استفاده از شیوه های مهندسی در فعالیتهای بازاریابی خود است، این بار نیز کمپین زیبا و بسیار هنرمندانه ای را اجرا کرد. مهندسان نیسان پس از بررسیها و اندازه گیریهای دقیق، ماشینی کوچک را طراحی کردند که نه با بنزین و گاز، و نه با برق و هیدروژن کار می کرد بلکه، نیروی محرکه ی آن صدای انسان بود.

این مهندسان همچنین نمونه ای مینیاتوری از یک پیست اتومبیلرانی طراحی کردند که ماشینهای کوچک نیسان بتوانند براحتی در آن به پیش روند. هر پیست شامل سه لاین (خط) بود و از سه نفر خواسته شده بود تا برای پیروز شدن با هم رقابت کنند. ماشینها در خط شروع قرار می گرفتند ولی رانندگان آنها نه در پشت فرمان بلکه، در پشت میکروفون قرار داشتند.

با اعلام داور، رانندگان شروع به فریاد کشیدن کردند و ماشینها به حرکت در آمدند. راننده ای که می خواست پیروز شود باید سعی می کرد بلندتر از رقبایش فریاد بزند تا اتومبیل او زودتر به خط پایان برسد.

نیسان با این کمپین هنرمندانه که تلفیقی از تفکر خلاق و توان فنی بالای این شرکت بود، مخاطبان خود را به نشان دادن عکس العملی خاص وادار کرد و بار دیگر نشان داد که از برندهای برتر در زمینه ی اجرای کمپینهای بازاریابی حسی است.

 

 

 

منبع: دوماهنامه‌توسعه‌مهندسی‌بازار