یکی از اصولی که در فروشندگی باید رعایت شود آن است که فروشندگان وقتی وارد مسیر می شوند باید فشارهای ناشی از کارهای روزانه را کنار بگذارند تا با ذهنی آرام و آزاد شروع به کار کنند. شاد بودن را باید حین کار تمرین کرد و موکول کردن آن به زمان پایان کار با ماموریت یعنی عذاب دادن خودمان انتهای مسیر آن حلاوتی که ما فکر می کنیم را ندارد و وقتی به انتهای مسیر می رسیم، شیرینی و شادی مورد | انتظار را نمی چشیم، دلسرد می شویم.

شادی بهره ور واژه ای است که در مورد شاد بودن جمعی و حین کار از آن استفاده می کنم. وقتی ما این موضوع را تجربه کنیم و به کار گیریم، آن زمان است که از کار کردن لذت می بریم و فشار روحی را به حداقل می رسانیم. تمرین شاد بودن حین کار به ما کمک می کند که فشارهای روحی را به حداقل برسانیم.

حال بیایید با هم شروع به تمرین کنیم. اولین تمرین یادآوری نعمانی است که به خاطر داشتن آن از خدا سپاسگزاریم این موضوع باعث می شود که حس خوشبختی در ما تقویت شود و با نگاه روشنتر به آینده ادامه دهیم. ورزش کردن و داشتن یک برنامه ی منظم همراه با خانواده استرس مان را از بین می برد. بهتر است ورزش کردن را به ساعات پایانی روز موکول کنیم تا خواب راحت تری نیز داشته باشیم.

نکته ی آخر اینکه، روی نقاط قوت خودمان تاکید کنیم البته این موضوع به معنای فراموش کردن نقاط ضعف نیست بلکه، تمرکز بر روی نقاط قوت از سرخوردگی ما جلوگیری می کند و ما را به آینده امیدوار نگه می دارد. پس باید دانست، شاد بودن را به آینده موکول نکنیم و آن را در طول زندگی و کار تمرین کنیم، آینده همین امروز است.

 

 

 

منبع: ماهنامه بازاریاب بازارساز