برندها معمولا زمانی که با کاهش تقاضا برای خرید محصولات یا خدمات خود مواجه می شوند، به تبلیغات بیشتر روی می آورند یا شیوه های جدیدی را در بازاریابی خود به کار می گیرند؛ اما یک برند استرالیایی با کمپینی بسیار خلاق، به کاهش تقاضا برای محصولاتش عکس العمل نشان داد.

اوک ( Oak) یک برند استرالیایی شیر طعم دار است که در سال ۱۹۶۷ فعالیت خود را در این کشور آغاز کرد. مسئولان اوک که در بررسیهای خود متوجه شده بودند تقاضا برای محصول آنها در بازار کم شده است، کمپینی با عنوان “دزدی معکوس” اجرا کردند.

در این کمپین بازاریابی حسی، چهار نفر که ماسکهایی به صورت خود زده بودند به خانه ها و فروشگاههای مصرف کنندگان شیر اوک وارد می شدند و از آنها می خواستند دستهایشان را بالا آورده و از جایشان تکان نخوردند، زیرا این یک دزدی معکوس است. سپس این چهار نفر به سراغ یخچال خانه یا فروشگاه می رفتند و کیسه ای را که به همراه خود داشتند باز می کردند و شیرهای اوک را داخل یخچال قرار می دادند.

در پایان نیز از صاحب خانه یا فروشگاه می خواستند که ماسکی به صورت خود بزند و آنها را در دزدی بعدی همراهی کند.

کمپین “دزدی معکوس” اوک یکی از خلاق ترین کمپینهای بازاریابی حسی بود که اخیرا برگزار شده است. ویدئوهای مربوط به دزدیهای برند اوک، از سوی این شرکت در اختیار تمام مصرف کنندگان قرار گرفت.

 

 

 

منبع: دوماهنامه‌توسعه‌مهندسی‌بازار