//پرسش و پاسخ

چطور مشتریان را به حرف بیاوریم؟

یکی از تکنیکهایی که مشتری را به حرف می آورد تکنیک سوالات متعدد است سوال یعنی یک خلا ذهنی که باید پاسخ داده شود و ذهن به دنبال جواب سؤال می رود. سؤالات وقتی پشت هم قطار می شود ذهن برای پاسخ دادن به سوالات تحریک می شود تا جاهای خالی را پر کند. این [...]

By |۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۸:۰۰:۵۳بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۷|بازار, پرسش و پاسخ|۰ Comments

رنگ چه تأثیری بر فروش دارد؟

کیفیت تنها رمز موفقیت نیست؛ زیرا فضای رقابت هر روز فشرده تر می شود و عناصر دیگری برای اثرگذاری بر روی مشتری دخیل می شود که یکی از مهمترین آنها رنگ است. ساختار بصری محصول یکی از ابزارهای ارتباطی با مشتریان است. الگوهای بسیاری در ارتباط با رنگ و فروش وجود دارد. هر رنگ یک [...]

By |۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۸:۰۰:۳۴بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۷|بازار, پرسش و پاسخ|۰ Comments

حفظ انگیزه ی نیروی فروش و کاهش فشارهای روحی چطور انجام می گیرد؟

یکی از اصولی که در فروشندگی باید رعایت شود آن است که فروشندگان وقتی وارد مسیر می شوند باید فشارهای ناشی از کارهای روزانه را کنار بگذارند تا با ذهنی آرام و آزاد شروع به کار کنند. شاد بودن را باید حین کار تمرین کرد و موکول کردن آن به زمان پایان کار با ماموریت یعنی [...]

By |۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۸:۰۰:۰۴بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۷|بازار, پرسش و پاسخ|۰ Comments